Annonsørinnhold

Bærum Optikk tilbyr ­øyehelse på nytt nivå

Publisert
18. september 2020

Synet er den sansen som betyr aller mest for oss, og derfor knytter det seg stor uro til at noe skulle være feil med øynene våre. Bærum Optikk tilbyr nå telemedisinske Eyecheck System. Det vil si at hvis optikeren mener at du bør utredes av en øyelege, så kan du droppe ventetiden på inntil ett år. Du kan få svar allerede neste dag.

Vi har spart kundene våre for mye ventetid etter at vi begynte å bruke Eyecheck i april, sier Aurora Willbergh Taksdal, fagsjef hos Bærum Optikk.

Hun trekker frem flere tilfeller der kundene har benyttet seg av Eyecheck, en telemedisinsk nettløsning som betyr at en kvalifisert øyelege kan utrede en pasient på kort tid.

Hull i netthinnen opp­daget i ekspressfart

– I påsken fikk vi en henvendelse fra en dame som plutselig opplevde synstap på det ene øyet. Vi tok imot henne som hastesak ettersom hun hadde alvorlige symptomer, til tross for at koronanedstengningen betød at vi var i permitteringsmodus.

Vi ønsket at hun umiddelbart skulle få en vurdering av øyelege, og fikk raskt en diagnose gjennom Eyecheck. Øyelegen sendte også ferdig utfylte henvisningsskjemaer så kunden kunne få rask utredning og behandling videre på sykehuset, forklarer Willbergh Taksdal.

I dag står alt bra med pasientens syn, og hun er veldig glad for at Bærum Optikk samarbeider med Eyecheck.

Bestill en synsundersøkelse i dag.

Bærum Optikk - Berit

Dette er Eyecheck

Enkelt forklart er Eyecheck en digital øyelegetjeneste, som effektiviserer samhandlingsprosessen mellom optiker og øyelege. Øyeleger har ofte opptil et års ventetid, noen ganger mer. Det er lang tid å vente når man er urolig for at noe er alvorlig galt med egne øyne, eller øynene til noen man er glad i.

– Eyecheck er et nytt tilbud innen øyemedisin som utnytter digitale muligheter innenfor telemedisin, sier Jörn Beckröge. Han har jobbet som øyelege i 26 år, og har utviklet Eyecheck fordi han så et behov for å korte ned ventetidene innenfor øyehelsesegmentet.

Systemet er utviklet i Norge, og ble lansert våren 2017. Eyecheck System har hatt et tett samarbeid og forskningsprosjekt med Høgskolen i Kongsberg (landets eneste optikerutdanning). Selskapets visjon om å styrke dialogen innen øyehelse har fått god mottakelse i fagfeltet.

Les mer om Eyecheck

Resultat innen et døgn

Gjennom Eyecheck sender optikeren all data digitalt til et team av høyt kvalifiserte øyeleger. De gjør en faglig vurdering, og i de aller fleste tilfeller kan de stille en diagnose innen et døgn. De tar stilling til innsendte bilder, samt pasientens alder, kjønn og øyehelsehistorikk. Ut fra dette kan de enten anbefale videre oppfølging hos optiker, eller stille en diagnose som skal følges opp på sykehus eller hos lokal øyelege.

Beckröge forklarer at øyemedisin er særlig egnet for en digital vurdering, og han understreker at øyelegene i Eyecheck jobber ut fra nøyaktig samme informasjon som hvis pasienten hadde vært fysisk til stede.

– Våre studier viser at mellom 60-70% av pasientene som vurderes via Eyecheck ikke trenger videre oppfølging av øyelege. De får da en komplett plan for oppfølging hos sin optiker, og kan på kort tid slå fra seg at noe er alvorlig galt med synet eller øynene deres, sier Beckröge.

Blodpropp i øyet

Optiker Aurora Willbergh Taksdal er svært fornøyd med det nye systemet. Det har knyttet både henne og kollegaene nærmere øyelegene, og hun setter stor pris på kunnskapsutvekslingen.

-Som optikere stiller vi ikke diagnoser, men vi fanger ofte opp symptomer. Jeg husker spesielt et tilfelle der jeg så at en pasient hadde en blodpropp i øyet. Hun måtte vente i to måneder på en utredning hos øyelege. Med Eyecheck får vi diagnosen innen maksimalt fem dager, og i de fleste tilfeller allerede dagen etter.

Dette gjør at vi som optikere blir sikrere på hvor mye det haster med videre utredning eller behandling. Det føles bra å kunne tilby denne tjenesten til kundene våre, sier hun.

Tryggere for kunden

En annen øyesykdom Aurora ofte ser i sin arbeidshverdag er grønn stær (glaukom), som skyldes et høyt trykk inne i øyet. Dette er en øyesykdom som på sikt kan forårsake blindhet hvis den ikke behandles, og derfor er det ønskelig å stille en diagnose så tidlig som mulig.

– Eyecheck er et godt verktøy å ha for å avgjøre tidspunktet hvor kunden ikke lenger skal følges opp av oss, men skal videre til behandling, sier hun.

Det sparer kundene for mye bekymring i den tiden de går og venter på videre utredning og eventuell behandling.

En kontaktperson

En annen fordel med Eyecheck er at man som kunde kun har én kontaktperson å forholde seg til. Systemet forkorter ikke bare ventetiden for å bli diagnostisert av en øyelege, men det sørger også for at du mottar all informasjon om øynene dine fra optikeren du vanligvis bruker.

– Jeg opplever at mine eldre pasienter kan synes det er utfordrende å forholde seg til flere spesialister. De misliker å henvises til avdelinger de ikke kjenner, og til spesialister som ikke alltid har tid til å gi dem en grundig forklaring, sier optikeren.

Når Aurora mottar resultatene fra øyelegene i Eyecheck er det hun som henvender seg til pasienten, og forklarer videre prosedyre. I de fleste tilfellene kan pasientene følges opp hos henne, og i resten av tilfellene setter hun av tid til å gå grundig gjennom resultatene slik at de vet nøyaktig hva som skal skje videre. – Dette skal føles trygt for kunden, sier hun.

Jeg vil gjerne bli kontaktet for en synstest.