Annonsørinnhold

Brenner for å hjelpe andre

Publisert
14. mars 2022

I sitt hjemland, Spania, hjalp sosionom Pilar Galvez innvandrere som skulle inn på det spanske arbeidsmarkedet. Da hun kom til Norge var rollene snudd. Gjennom JobbAsker fikk hun muligheten til å bruke den erfaringen til å hjelpe andre.

Det var en bøyg å legge fra seg mastergraden i internasjonal migrasjon og ta jobber som servitør og kantinemedarbeider da hun først kom til Norge, men etter hvert forsto sosionomen Pilar Galvez nytteverdien i å gjøre nettopp det.

– Vi har alle et behov for rutiner, og for å høre til et sted, og det får man på en arbeidsplass, sier Pilar som selvfølgelig også fikk en nyttig språkerfaring i denne perioden. Som sosionom visste hun dessuten at det var viktig å holde seg aktiv, så hun brukte fritiden sin på frivillighet både i Oslo og Asker. Likevel var det en tøff tid, og en emosjonell berg- og dalbane, innrømmer hun.

Etter hvert innså hun at hun trengte bistand. – Da jeg hørte om JobbAsker søkte jeg og ble tatt med i programmet. Der fikk jeg hjelp av både prosjektledelsen, og min svært støttende mentor, Per Sletaune.

I tillegg hadde vi ulike typer foredrag med temaer som søknadsskriving, hvordan bli synlig, besøk av HR-representanter fra de store selskapene som fortalte om hva de ser etter når de rekrutterer og mye mer. Vi rollespilte intervjusituasjoner, og fikk forberedelser på mange plan. 

Den rette kandidaten

Det var på et av disse arrangementene det virkelig snudde for Pilar. Hun ble nervøs da Wenche Steen, som på den tiden var leder for NAV Asker, kom bort og presenterte seg.

– Jeg hadde lest CV-ene til alle kandidatene i programmet, og så at Pilar sin skilte seg ut, forteller Wenche. – Hun var akkurat det vi trengte i NAV.

En som er takknemlig for Wenches observasjon er Astrid Marie Solum som er leder av avdeling for aktivitet og utvikling i NAV Asker. Avdelingen har tre lokasjoner spredt rundt i kommunen, inkludert den relativt nyåpnede ombruksbutikken på Sætre.

– Jeg fikk Pilar inn i mitt team fra januar, og hun eide rollen fullt og helt fra første dag. Hun hoppet rett i arbeidsbuksen og gikk deltakerne våre i møte. Pilar ser virkelig menneskene hun jobber med, og er rett og slett et kupp, sier Astrid fornøyd. 

Sosionom Pilar Galvez trives godt i jobben som arbeidsleder i ombruksbutikken på Sætre. Her får hun brukt sin kompetanse til å hjelpe andre.

Arbeidsleder med fokus på likeverd

Stillingen Pilar gikk inn i var arbeidsleder, hvilket vil si at hun har ansvar for deltakere som er på arbeidstrening. Mange av dem har fått en enda lenger vei tilbake til arbeidslivet etter en tung og ensom tid under pandemien, og da er det ekstra viktig å bli sett og møtt på en god måte.

– Jeg tror en av grunnene til at det fungerer så bra er at jeg ikke er perfekt selv, reflekterer Pilar. – Jeg legger ikke skjul på at jeg kan slite litt med språket eller trenge hjelp med enkelte ting. Da lyser deltakerne opp.

Det gjør noe med folk å føle seg likeverdig, sier Pilar som har sett stor forskjell på ansiktene til de som kom lutrygget inn i butikken i starten av året, og som nå stråler av mestringsfølelse.

Vil bli hos NAV

Pilar kom inn i denne jobben i form av et administrativt vedtak, hvilket vil si at hun er midlertidig ansatt. Det håper hun å kunne gjøre noe med.

– Jeg jobber nå med å søke meg inn på fast jobb i NAV. Jeg har ikke noe ønske om å gå noe annet sted. Her trives jeg, får brukt yrket mitt og utdanningen min, og kan bidra til å gjøre en forskjell i folks liv. Da trenger jeg ikke noe mer, stråler hun.

 


JobbAsker

Sudipa Chakraborty er prosjektleder for JobbAsker

Sudipa Chakraborty er prosjektleder for JobbAsker.

JobbAsker er et treårig samskapingsprosjekt mellom Asker kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten i Asker kommune, opprettet for å hjelpe høyt utdannede innvandrere inn på det norske arbeidsmarkedet. Prosjektleder er Sudipa Chakraborty.

En viktig del av JobbAsker er mentor- og støtteprogrammet, JobbAsker OPPORTUNITY. Kandidatene får en personlig tildelt mentor, kontinuerlig veiledning og oppfølging, kunnskap og tips til søknader, forberedelser før intervjuer, nettverksbygging gjennom workshops med industriledere/foredragsholdere i forskjellige bransjer, samt motivasjonsbygging. Samarbeidende bedrifter får oppfølging og feedback-deling, mentortilskudd og lønnstilskudd fra NAV om det trengs.

I første runde fikk 11 kandidater plass på programmet. Et år senere er nå ni inne i arbeidsmarkedet, og to har bestemt seg for å ta videreutdanning. Nå vil de gjenta suksessen, og tar inn nye høykompetente kandidater. Samtidig ønsker de flere mentorer og samarbeidspartnere fra næringslivet. Kan du bidra, ta kontakt med post@jobbasker.no eller www.jobbasker.no.