Annonsørinnhold

Bruker egne interesser i arbeidshverdagen

Publisert
15. oktober 2021

I grønne omgivelser langs Sandvikselva i Bærum ligger den nyåpnede barnehagen Gnist Bjørnegårdsvingen. I et moderne bygg som legger opp til medvirkning, lek og læring, jobber engasjerte medarbeidere for å bringe fram det beste i barna.

Gnist Bjørngårdsvingen er den syttende barnehagen i Gnist-systemet, men den første i Viken kommune. Barnehagen er bygd som en del av et OBOS-objekt som rommer 125 hjem.

En oppstart med fokus på gode relasjoner

Barnehagen har vært i full drift siden august, og ifølge barnehageleder Liselotte Karlsson har det vært en fin oppstart med fokus på å skape og sikre gode relasjoner mellom barna, og mellom barn og voksen. – Parallelt har vi jobbet med å innføre gode rutiner i hverdagen. Vi synes det er utrolig godt å se hvor trygge både barn og ansatte har blitt, sier Liselotte og fortsetter: – Så er det veldig kjekt at vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som ser at barna er trygge og at de har funnet sin plass.

Gnist Bjørnegårdsvingen består av fire avdelinger, to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Barnehagen har plass til i overkant av 100 barn.

 

Gnist Bjørnegårdsvingen Gnist Bjørnegårdsvingen

En arbeidshverdag fylt med humor og glede

Liselotte er tydelig på at et godt arbeidsmiljø er alfa og omega for å trives og ikke minst, gjøre en god jobb. – Jeg er opptatt av at det skal være rom for å bruke egne interesser og kvaliteter når man jobber i Gnist Bjørngårdsvingen. Om man er glad i å synge, spille et instrument, har grønne fingre eller elsker å være ute i naturen. Det vi brenner for er en del av den vi er – og hos oss er det mulig å praktisere dette sammen med barna, sier hun. I dag har barnehagen ansatte med ulike kvaliteter, i ulike aldersgrupper og både menn og kvinner.

Hun trekker frem humor og glede som viktige ingredienser. – Her må man ikke alltid ta seg selv så høytidelig, men man skal alltid behandle hverandre med respekt. Liselotte kan fortelle at hun er på jakt etter flere dyktige og engasjerte pedagoger og barnehagelærere som brenner for å bringe fram det beste i barnet.

Som del av en kjede får ansatte i Gnist Bjørnegårdsvingen tilgang til et kvalitetssystem som er ISO-sertifisert. De støttes også i det daglige av kjedens felles ressurser innen økonomi, bygg, HR og markedsføring. Dette gjør at de ansatte kan hente ut beste praksis og fokusere på å gi barna en best mulig barnehagehverdag.

 

Er du interessert i å høre mer om hvordan det er å jobbe i Gnist Bjørnegårdsvingen? Ta kontakt her!

 

Gode rollemodeller gir trygghet og tillit

– Siden vi er nyoppstartet har vi vært spesielt opptatt av å bygge vennskap, være i aktivitet og bli kjent på kryss og tvers av avdelingene, sier Liselotte som kan fortelle at barnehagen har et stort fokus på voksenrollen, og det å være gode rollemodeller for barna. Trygghet, tillit, respekt og toleranse står sentralt. – Her blir barnet møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en trygg og lekende hverdag.

Gnist Bjørnegårdsvingen

En moderne barnehage bygd for lek og læring

I Gnist Bjørnegårdsvingen er alt utformet og tilrettelagt med én hensikt; å gi barnet det aller beste barnehagetilbudet. Avdelingene er delikat innredet i friske farger, og store vindusflater gjør at man kan se fra den ene avdelingen over til den neste, og ut på de som leker utendørs. Barna har naturlig nok tilbragt mye tid på det store uteområdet som er utarbeidet med tanke på å stimulere barnets nysgjerrighet, lekelyst og utforskertrang.

Rommene i midten får mye naturlig lys fra sjakter i taket. Hver avdeling har et romslig fellesrom og to grupperom som blir brukt på ulike måter basert på barnas behov. – Vi har også egne miljø som er tilrettelagt for roligere aktiviteter, som lesekrok og hvilerom. Slik sørger vi for en god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile, sier Liselotte.