Annonsørinnhold

Businessfag allerede fra Vg1

Publisert
8. februar 2022

– Det å begynne med programfag allerede i Vg1 gjør at skolehverdagen blir mye mer spennende og annerledes enn i 10. klasse. – Jeg lærer mye nytt og jobber på nye måter. Det liker jeg, sier Ingrid Ågotnes (16) som går det første av tre år på Businesslinjen ved Akademiet VGS Heltberg Ullevål.

Ingrid var godt kjent med skolen da hun valgte hvor hun ville gå på videregående. Storebror Torjus gikk allerede på Businesslinjen og det at han trivdes så godt gjorde valget av skole og linje lett. 

Elevene som velger Businesslinjen får, som ved alle av skolens tre linjer – generell studiekompetanse etter tre år.

Liten skole med mange muligheter

På Akademiet VGS Heltberg Ullevaal kan elevene velge mellom tre ulike utdanningsprogram som alle gir generell studiekompetanse, Samfunnsfagslinjen, Businesslinjen eller Realfagslinjen.

Skolen holder til direkte på Ullevål Stadion, i lyse og moderne lokaler.

– Vi er en liten skole med bare 270 elever. På en liten skole blir kontakten mellom lærer, elev og foresatte nær. Vi blir som en stor familie – der Vg1 elever sitter sammen med Vg3 elever. Jeg slår meg gjerne ned for å ta en prat med elevene både før, under og etter skoletid. Det at vi ansatte ser hver enkelt elev er et viktig prinsipp i vår Montessori- inspirerte pedagogikk. Døren min er alltid åpen, sier konstituert rektor og lærer i Markedsføring og ledelse, Kristine Høst-Verbraak. 

Skolehverdagen handler selvsagt om faglig mestring, men trivsel og livsmestring er vel så viktig, sier rektor.

Ingrid intervjuer til en videoppgave om oljeproduksjon.

Ett springbrett til næringslivet og videre studier

Ingrid forteller at Businesslinjen på Akademiet VGS Heltberg Ullevål er en kjempespennende linje for deg som er interessert i business, innovasjon og markedsføring – og som har lyst til å finne ut hvordan næringslivet fungerer. 

– Allerede fra det aller første prosjektet vi jobbet med i høst, var målet å finne ut hvordan vi kunne tjene penger til klassen. Vi jobbet i team med ulike aspekter av det å produsere og selge et produkt, og resultatet ble noen kjempekule gensere for linjen vår! 

Kåre Håkonsen er lærer i Entreprenørskap og økonomi ved skolen. Han forteller at elevene på Businesslinjen får innføring i entreprenørskap, markedsføring, økonomi og språk.

– Vi bruker mange ulike arbeidsformer for å gjøre undervisningen spennende, interaktiv, involverende og virkelighetsnær. Hos oss du vil jobbe med caseoppgaver, prosjekter, gruppearbeid og presentasjoner på et høyt faglig nivå, noe som vil gjøre deg godt forberedt til høyere studier.

Håkonsen sier videre at elevene får mulighet til å starte og drive bedrifter, utvikle egne produkter – og markedsføre og selge disse med hjelp av digital markedsføring og online-salg. I tillegg kan elevene delta i simuleringsspill online og i konkurranse med andre, og til og med delta i Aksje-NM.

Gjennom gruppearbeid, prosjekter og ulike arbeidsformer blir elevene godt forberedt til høyere studier.

studieturer

–  Vi reiser også på studiebesøk i inn og utland – noe elevene selv vil være med på å planlegge og gjennomføre som en del av studiet. Vi har direkte kontakt med næringslivet og studiesteder både i Norge og i utlandet. Vår målsetning er å åpne for muligheten til å ta 15 studiepoeng i løpet av Vg3. Du kan også avlegge en prøve som gir deg et Europeisk entreprenørskapssertifikat. Videre kan du ta R1 matte som åpner dørene for siviløkonomi studiet om du ønsker det, så mulighetene hos oss er mange, avslutter Håkonsen. 

Ingrid forteller at da hun begynte på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal kjente hun allerede noen andre elever på skolen. – Jeg fikk raskt mange nye venner i tillegg til de jeg kjente fra før! Da klassen dro til Vestlandet på en tverrfaglig tur om bærekraft allerede i september, ble vi fort nesten som en liten familie. Vi har et veldig positivt og verdifullt læremiljø forklarer hun.

Da klassen dro på tverrfaglig studietur til Vestlandet fikk Ingrid testet zipline.

En annerledes skolehverdag

–  Skoledagen på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal er kanskje ikke helt slik du er vant til. Jeg skifter ikke mellom mange ulike fag hver dag, men får lov til å fordype meg i to fag om dagen, sier Ingrid. 

Dette er resultatet av at skolen er inspirert av Maria Montessori sin pedagogiske plattform. 

De tverrfaglige turene i inn og utland er med på å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Hun trekker frem viktigheten av å ha motiverende og faglig dyktige lærere som er levende engasjert i faget de underviser i. Lærerne Kristine og Kåre har begge utdannelse fra universiteter i utlandet, og lang fartstid i næringslivet både nasjonalt og internasjonalt. 

– Vi har en blanding av undervisningsøkter og prosjekt. Fordypningsarbeidet gir meg  muligheten til å utforske temaene dypere på egenhånd eller sammen med studiekameratene mine. Det gjør at jeg også får øvd meg godt på det å jobbe i team. Det er veldig fin læring for fremtiden. Lærerne våre er skikkelig flinke, både i fagene sine, men også til å veilede oss. De hjelper oss med planlegging av progresjon og studieteknikk. Tenk at dagen vår er ikke styrt av ringeklokker eller fastsatte pauser, men av flyten i det vi jobber med –  det syntes jeg er veldig fint, avslutter Ingrid.