Annonsørinnhold

De rette menneskene skaper gode hverdager for barna

Publisert
14. februar 2017

Elisabeth er fra august i år leder for Bærums klart største barnehage.

Å lede en barnehage handler om å sørge for at de rette menneskene skaper gode hverdager for barna.

Bak det gamle flyplasstårnet på Fornebu vil Bærums største barnehage åpne dørene den 1. august i år. 70 ansatte skal ta vare på 300 barn, fordelt på 3 400 kvadratmeter og 18 avdelinger. En gjennomsnittlig barnehage i dette landet har fire avdelinger.

Kvinnen som er satt til å lede denne barnehagen heter Elisabeth Biørnstad Christensen. Få, om noen, i Bærum kommune har like lang og god erfaring med å lede store barnehager.

”Jeg har i ti år ledet Høvik barnehage, med 160 barn og 40 ansatte. Den nye barnehagen vil jo ha nærmere dobbelt så mange barn og ansatte, men styringsprinsippene er på mange måter de samme”, sier Elisabeth.

 

TYDELIG OG RAUS

Når hun skal beskrive sin lederstil trekker Elisabeth først og fremst frem at hun er tydelig, klar og vennlig.

”Jeg har klare forventninger til folk, uansett hvem de er. Du må være oppriktig interessert og ha et ønske om å være der for barna. Jeg er også opptatt av at alle skal finne plassen sin. Det betyr ikke at alle skal brøyte seg frem, stå på en scene og rope høyt, men jeg mener det er viktig at alle lever opp til sitt potensial. Min jobb er å gjøre det jeg kan for at alle skal kunne være den beste utgaven av seg selv”.

SE VÅRE LEDIGE STILLINGER HER

I tillegg til å være tydelig, setter Elisabeth raushet høyt.

”Jeg er langt mer opptatt av å si ja enn nei. Det må være rom for å feile, så lenge man lærer av feilene og kommer seg på bena igjen. Samtidig skal barna til enhver tid være trygge, det er en selvfølge. Men innenfor de rammene, er det lov å prøve seg frem”.

Det er denne personlige utviklingen av medarbeiderne som er viktig for Elisabeth og hun mener derfor jobben hennes først og fremst handler om å ta vare på sine ansatte.

”Når de voksne utvikler seg og realiserer sitt potensial, kommer jo dét barna til gode. Jeg tar vare på de voksne, dermed er de bedre i stand til å ta vare på barna”.

 

OVERSIKT, IKKE KONTROLL

Som leder er Elisabeth på ingen måte opptatt av å være involvert i hver eneste lille detalj.

”Jeg er veldig opptatt av å delegere, også de spennende oppgavene. Jeg lar mine medarbeidere få stor grad av frihet til å løse oppgavene sine selv. Min oppgave er å ha oversikt, ikke utøve kontroll”. 

 

Bærum Kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA, Tlf.: 67 50 40 50