Annonsørinnhold

Derfor lykkes sønnen min bedre på privatgymnas

Publisert
21. januar 2019

Far Øistein Grevskott Larsen er ikke negativ til offentlig videregående skole. Likevel var det på Heltberg Private Gymnas Ullevaal at sønnen hans virkelig begynte å trives med pensum.

Han har barn som har gått på offentlige skole i Bærum og trivdes, men for sønnen hans, Anders, bød likevel tradisjonell undervisning på hard motbør. Derfor var lettelsen stor da far fikk se hvordan en privatskole med en annen tilnærming – basert på montessoripedagogikk – gav sønnen gnisten tilbake.

– Allerede etter en uke kunne vi se hvordan han blomstret, forteller Øistein.

FAR OG SØNN: Øistein og Anders Grevskott Larsen.

Laveste dropout-tall i landet

Året Anders skulle begynne på videregående, var det svært mange, særlig gutter, som ikke gjennomførte videregående på normert tid – altså fullførte utdannelsen på 3 år uten å ta opp fag.

Besøk oss på Åpen dag 7. februar

Ingen ønsker at deres barn skal bli en del av en slik statistikk om det kan unngås. Derfor fattet familien tidlig interesse for Heltberg Private Gymnas Ullevaal, ifølge far Øistein.

HELT PÅ TOPP: På Heltberg Private Gymnas avslutter flere enn landsgjennomsnittet studier til normert tid.

– Heltberg Private Gymnas lå helt på topp blant skoler med de laveste dropout-tallene. Jeg tror den viktigste grunnen er at elevene blir sett på en helt unik måte. De opplever at skolen faktisk bryr seg med hver enkelt, sørger for at de lykkes innenfor sine egne rammer og legger til rette for trivsel gjennom en masse kule opplevelser, forklarer han.

 

Hver elev møtes på sitt nivå

Som en rekke skoler verden over, baserer Heltberg undervisningen sin på montessoripedagogikk, som vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Elevene skal i større grad inspireres til selv å søke lærdommen, undervisningen går mer i dybden i færre daglige fag, konkretiserer teorien og kombinerer gjerne flere fag i virkelighetsnære prosjekter.

Tiden på skolen brukes på tradisjonell undervisning, men mye går også med til selvstendig jobbing i tett oppfølging fra lærere slik at elevene i stor grad er ferdig med oppgavene sine når de kommer hjem. Dette har stor innvirkning på skolehverdagen i praksis, ifølge far.

– På Heltberg blir de enige med læreren om prosjekter de skal gjøre de neste dagene. For eksempel kan de jobbe med et tenkt byplanleggingsprosjekt. Da får du inn matematikk via prosjektbudsjettering, norsk i søknadsskrivingen, og engelsk eller samfunnsfag for eksempel gjennom en informasjonskampanje. Denne måten å jobbe på tror jeg er veldig riktig. Det tilfører mening i fagene, og gir også verdifull erfaring for et fremtidig arbeidsliv. Elevene lærer å tilegne seg kunnskap naturlig, jobbe prosjektbasert og å bli trygg i forskjellige roller.

Besøk oss på Åpen dag 7. februar

 

Liten og oversiktlig skole med fokus på trivsel

Heltberg er en forholdsvis liten skole med et stort geografisk nedslagsfelt. Den ligger i Ullevaal Stadion-bygget, er enkelt tilgjengelig med T-bane og tiltrekker seg derfor elever fra Drøbak i sør, til Sørum i øst, og Asker i vest. Mange mener dette beriker skolen og lar elevene komme litt ut av egen boble i egen bydel. For å trives på skolen er det sosiale like viktig som det faglige. Her opplever far Øistein at Heltberg skaper trivsel og samhold blant elevene gjennom gode metoder og sterke løsninger – ofte med en original vri. Eget elevråd som planlegger sosiale events, overnattingsturer på gård, gymtime på Elixia eller frokost på tvers av klassene er blant de populære tiltakene.

– Skolen tar trivsel veldig alvorlig. De har blant annet psykososial uke, som bidrar til å
ufarliggjøre vanskelige temaer og bygge en trygg sosial plattform for elevene, forteller han.

AVGJØRENDE FAKTOR: Trivsel og psykososialt miljø er viktig for å lykkes med studiene.

Samme kompetansemål som vanlige videregående skoler

Som privat videregående skole er Heltberg Private Gymnas Ullevaal offentlig godkjent, mottar statsstøtte, har de samme kompetansemål og eksamener som offentlige skoler. Den følger offentlig lærerplan, og gir et vitnemål på lik linje med alle andre offentlige og private skoler.

– Det er ikke en eliteskole, kun en skole med en alternativ pedagogikk som fungerer bedre for enkelte. Innenfor det offentlige skolesystemet i Sverige kan du velge mellom Steiner, Montessori, eller skoler med tradisjonell pedagogikk. At et slikt alternativ ikke finnes i Norge er for meg et tankekors. Derfor er Heltberg Private Gymnas et veldig godt alternativ, sier Øistein.

ALTERNATIV PEDAGOGIKK: – Heltberg Private Gymnas et veldig godt alternativ, sier Øistein.

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal, Sognsveien 75B 0855 Oslo, Tlf.: + 47 22 02 11 40