Annonsørinnhold

Er fremtidens skole stor eller liten?

Publisert
5. september 2018

Når Oksenøya barneskole står klar i 2022, vil den etter få år være Bærums største skole med 980 elever. Blir elevene godt nok ivaretatt på så store skoler?

Dersom du tenker at små skoler er det beste for barna, er du ikke alene. Små forhold skapere tryggere rammer, gir større anledning for læreren å se hver enkelt elev og gir generelt høyere trivsel. Det er jo på grensen til helt åpenbart, eller?

– I materialet jeg har undersøkt, er det faktisk ingenting som tyder på at størrelse på skolen påvirker kvaliteten, sier seksjonsleder for Oppvekst skole May Gautier Gjerdsbakk i Bærum kommune.

Hun har gått gjennom den nyeste Elevundersøkelsen på barneskole- og ungdomsskoletrinnet i Bærum kommune og sammenlignet funnene mellom de største og de minste skolene i kommunen.

– Det viser seg at det er nær sagt ingen forskjeller mellom de største og de minste skolene i kommunen vår, sier May.

Søk på stillingen her

Bærum kommune, ny rektor til Oksenøya skole

En bred kartlegging

Elevundersøkelsen ser på et bredt sett med parametere, inkludert elevenes trivsel, hvorvidt de gleder seg til skolen, i hvilken grad de liker skolearbeidet, hvorvidt de føler lærerne bryr seg om dem, arbeidsro i klassen og omgangen elever imellom.

– Det er ingen områder der de små skolene skiller seg signifikant positivt fra de større skolene, forteller May. I vårt materiale ser vi at større barneskoler gjør det litt bedre når det kommer til å få hyppige tilbakemeldinger fra lærerne og arbeidsro i klassen. Jeg vil dog understreke at dette er basert på gjennomgangen av kun én utgave av elevundersøkelsen, og vi kan dermed ikke trekke noen bastante konklusjoner om at «jo større, jo bedre» når det kommer til skoler. Men det er elevenes stemme vi lytter til i Elevundersøkelsen, det er våre Bærums-elever som uttaler seg og undersøkelsen er fersk.

Oksenøya barneskole skal motta elever høsten 2022, men allerede nå er jakten på en ny rektor i gang.

Samtidig samsvarer disse funnene med konklusjon fra en rapport utarbeidet av Asplan Viak i 2008, som viste at det ikke var noe forskningsmessig belegg for å si at størrelsen på skolen har noe å si for verken elevenes sosiale kompetanse, motivasjon for læring eller elevmedvirkning. Det faglige utbyttet påvirkes noe imidlertid, da i favør av store skoler. Denne konklusjonen har blitt støttet også de seneste årene.

– Gjennomgangen av all forskning på feltet gir oss trygghet for at Oksenøya barneskole har alle forutsetningen for å bli en fantastisk god skole for elever i Bærum kommune, sier May.

 

Ny skole, ny rektor, nye muligheter

Oksenøya barneskole skal motta elever høsten 2022, men allerede nå er jakten på en ny rektor i gang. I påvente av at skolen står ferdig, blir arbeidssted på naboskolen Storøya. Her blir man en integrert del av ledergruppen mens man bygger opp egen stab til Oksenøya.

– Jobben jeg har som rektor med å bygge opp Bekkestua barneskole er veldig lik jobben den nye rektoren ved Oksenøya vil få, sier Hans Christian Ruud. Det er en utrolig spennende mulighet å få være med på denne prosessen fra starten av, for det å bygge kultur, håndplukke ansatte og virkelig få sette sitt preg på en skole gjennom ledelse av ansatte som vil det lille ekstra – det er en sjelden mulighet for en skoleleder med ambisjoner.

- Det faglige miljøet på Oksenøya barneskole vil bli sterkt, og med et stort personale i en større skole vil man få en svært god bredde både faglig og sosialt.

At skolen blir Bærums største skole tror Hans Christian er positivt.

– Det faglige miljøet på Oksenøya barneskole vil bli sterkt, og med et stort personale i en større skole vil man få en svært god bredde både faglig og sosialt. En større skole vil også gi deg som rektor et stort handlingsrom til å gjøre spennende valg når fremtidens skole skal bygges. Det finnes garantert ikke mange andre ledige rektorjobber i Oslo og Akershus for tiden som er like spennende som denne, så her bør man sende inn en søknad i dag!

 

Stor støtte i et sterkt fagmiljø

Som rektor på Oksenøya barneskole vil man få et sterkt fagmiljø i kommunen med på laget, både blant andre rektorer og lærere, samt i kommuneadministrasjonen og fra dyktige rådgivere.

– Rektorene i kommunen utgjør et verdifullt fellesskap, der alle kan ta en telefon til hverandre når de ønsker å drøfte noe av pedagogisk eller administrativ art, forteller May. I tillegg er det tett kommunikasjon med seksjonsledere, skolesjefen og alle de andre dedikerte og engasjerte medarbeidere i skolesektoren i Bærum. Den nye rektoren på Oksenøya barneskole vil få verdifull støtte i arbeidet.

Søk på stillingen her

Bærum Kommune, Postboks 700, 1304 SANDVIKA, Tlf.: 67 50 40 50