Annonsørinnhold

Familiehjelp rørte både B17 og leserne med sine ekte historier

Publisert
28. juni 2020

Lars H. Fengsrud kan mye om barnevern. B17 Media kan mye om markedsføring. Sammen fortalte de historier som hjalp Familiehjelp å bygge merkevare.

Anders Berg er rådgiver og leder for kundestrategi i B17 Media. Han og Lars fant fort ut at de hadde god kjemi og at de delte mange av de samme verdiene.

– Lars er en person man lett får tillit til og som åpner seg opp for deg. Han delte sine ambisjoner, noe som var viktig for oss som byrå å kjenne til når vi startet vårt samarbeid.

For å øke synligheten til Familiehjelp i markedet og etablere en sterkere merkevare, ønsket de en helt ny markedsstrategi. Anders ble ansvarlig for leveransen og etablerte en prosjektgruppe med ulik fagkompetanse i byrået.

Lars erkjente tidlig at han ikke er ekspert på markedsføring. Han kan barnevern. B17 er ekspert på kommunikasjon og markedsføring. De arbeidet derfor hardt for å oppnå gjensidig tillit og felles forståelse slik at prosjektgruppen i byrået fikk frie tøyler i det kreative arbeidet.

 

 

Ekte, nære og ærlige historier

Anders liker historier. Han innså at hos denne kunden fantes det mange historier å ta av. De gikk inn for å skape ekte, nært og ærlig innhold for å styrke Familiehjelps kjennskap og merkevare. 

Den største utfordringen var at mange av historiene var sensitive og de måtte derfor vite hva slags begrensninger de måtte forholde seg til. Gjennom flere workshop med ledergruppen i Familiehjelp lærte de hverandre å kjenne, og fikk tak i hva som var viktig for organisasjonen. 

– Deres verdier var ordentlig impregnert i organisasjonen, noe som gjorde det enkelt for oss å få tak i historiene vi trengte.

En annen utfordring B17 sto ovenfor da de skulle lage nye nettsider, var å dekode budskapet i Familiehjelps fagspråk, så det skulle bli mer tilgjengelig for målgruppen. Også her ble løsningen å fokusere på de sterke historiene som skulle ligge på nettsiden.

- Historiene ble den røde tråden i alt vi leverte for Familiehjelp, og all kommunikasjon i alle flatene gjenspeilte dette.

Anders Berg

Slik jobbet B17 med Familiehjelp

 

Anders Berg i møte med Familiehjelp. De ønsket å bygge merkevare.

Anders Berg i møte med Familiehjelp.

– Vi gjør det vi gjør fordi vi liker det vi gjør

Anders mener fokuset på det mellommenneskelige – en felles forståelse mellom byrået og kunden, og fokuset på gode historier – er B17s fortrinn. Han er svært fornøyd med samarbeidet med Familiehjelp, og denne typen kommunikasjon kan overføres til andre bransjer også.

Han understreker at alle bransjer og bedrifter har sine historier de kan fortelle, men det kan være vanskelig å få øye på dem og løfte dem fram. Det er dette B17 ønsker å hjelpe til med. -Vi går vår egen vei, og vi er opptatt av at bedrifter skal se oss og ønske å bli med på den veien. Vi gjør det vi gjør, fordi vi liker det vi gjør. Derfor er vi opptatte av gjensidig respekt og tillit mellom oss og kunden.

Vi hiver oss ikke på et oppdrag fordi vi føler vi må, men fordi vi har lyst til å arbeide med akkurat den kunden. Å jobbe på den måten gir oss stor tro på at det kommer gode resultater ut i andre enden.

 

Vil du vite hvordan vi kan oppnå det samme for din merkevare og ditt produkt? Kontakt oss, så tar vi en prat. 

Ja, takk! Jeg tar gjerne en prat med Anders om markedsstrategi.