Annonsørinnhold

Greide det umulige

Publisert
10. februar 2021

Nåløyet for å komme inn på Purdue University er mildt sagt trangt, ikke minst for utenlandske studenter. Mot alle odds har to elever fra en liten videregående skole i Sandvika greid det.

Prestisjeskolen Purdue er en av de mest prestisjetunge utdanningsinstitusjonene i verden, hvor det skal atskillig mer til enn et godt karaktersnitt for å få innpass. At to fra samme land kommer inn samme år er langt ifra dagligdags, men nå har to gutter fra Norge greid nettopp det. De går attpåtil på samme videregående skole!

 

Drømmeskolen

De to elevene er Victor Apeland og Ludvik Fjeld, som går på Norges Realfagsgymnas (NRG) i Sandvika. Den private, ideelle skolen har fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, programmering, naturfag og teknologi. Nå skal de to videre til Purdue University i USA, som Ludvik omtaler som drømmeskolen.

Victor (t.v.) og Ludvik skal følge i Neil Armstrongs fotspor.

–Vi visste ikke om Purdue før Kent introduserte oss. Han fortalte oss at det er der NASA henter astronauter og fagfolk til romforskning fra. Neil Armstrong har gått samme studieretning som den vi skal begynne på! Universitetet har utdanninger innen astronautical engineering og aeronautical engineering, altså ingeniørstudier for de som vil jobbe med aerodynamikk på biler, fly, raketter, eller romfart. Den ideen tente vi fullstendig på.

Les mer om Norges Realfagsgymnas

 

Bemerkelsesverdig prestasjon

Kent Fernandez var den som hjalp guttene med å komme inn på eliteutdanningen. Han tilbyr konsulenttjenester for studenter som ønsker å finne det riktige universitetet for dem, og hjelper dem deretter med søknadsprosessen. Han har hatt Norge som base de siste 11 årene og samarbeider med NRG, men jobber med elever og studenter over hele verden.

Amerikaneren har selv utdanning fra Harvard University, og forteller at han har en suksessrate på 97 % når det gjelder å hjelpe elever til plasser på ønskede studiesteder. Men at Ludvik og Victor begge kom inn på Purdue, var overraskende selv for han.

– Purdue tilhører eliten blant eliteskolene. Det er der man ønsker å være, dersom man drømmer om en karriere innen romfart. For eksempel er det bare Massachusetts Institute of Technology som kan konkurrere med Purdue, når det gjelder å utdanne astronauter som har vært i verdensrommet. Det er heller ikke så vanlig at Purdue tar inn utenlandske studenter, og da er det gjerne fra land som India eller Kina. Så det at to gutter fra et lite land som Norge greier det, og de i tillegg kommer fra samme skole, er rett og slett bemerkelsesverdig.

 

Det ligger målrettet og hardt arbeid bak guttenes prestasjon, men duoen sier det ikke hadde gått uten lærerne på NRG.

Trygt og lite miljø

Rektor Kjølv Eidhammer hos NRG er naturlig nok stolt over prestasjonen til sine to elever. Ikke minst siden Ludvik og Victor er en del av NRGs aller første avgangskull.

– Sånn sett kan man jo si at vi lykkes på første forsøk. Det er 14 elever i kullet, så at to av dem ender opp hos Purdue i USA er selvfølgelig en veldig bra prestasjon! Både for elevene, lærerne og skolen generelt. Det gir oss en liten ledestjerne, og masse inspirasjon, forteller Eidhammer.

Rektoren tror mye av forklaringen på suksessen ligger i at NRG har et ganske lite og trygt miljø, med tett kontakt mellom lærer og elev.

– Det er et bra faglig miljø, med god oppfølging av hver elev. Vi er en skole for de som er interessert i matematikk, programmering, naturfag og teknologi, og har fagkombinasjoner som dekker det meste for videre studier. Vi samarbeider også tett med relevant næringsliv, forteller Kjølv Eidhammer.

 

Engasjerte lærere

Ludvik sier seg enig i rektorens beskrivelse av miljøet på NRG, og tror det har vært en helt nødvendig faktor for han selv og Victor.

– Selvfølgelig har det vært hardt arbeid, men skolemiljøet har gjort det lettere å nå dit vi vil. Ikke minst de engasjerte lærerne, både i fag som fysikk, matte og annet. Vi har jobbet hardt selv, men hadde nok ikke kommet dit uten hjelpen fra lærerne.

 

Ludvik og Victor er en del av det aller første avgangskullet på NRG.

 

Ekstra løft i nye lokaler

Kjølv Eidhammer forteller at NRGs tette og gode miljø vil få en ekstra dimensjon i år. Videregående skole har delt lokaler med ungdomsskolen, men flytter i august til Sandvika Kunnskapssenter. Rektoren tror det vil gi et ekstra løft både for elever og ansatte.

–De nye lokalene ligger sentralt i Sandvika, rett ved stasjonen. Dermed blir det enklere å pendle, og en lettere hverdag for både ansatte og elever. Der får vi også tilgang til auditorium, bibliotek og et fagmiljø. Det blir rett og slett mer sentralt på alle måter.

Det skal godt gjøres for fremtidige kull å toppe Ludvik og Victors prestasjon, men forutsetningene ser i hvert fall ut til å være absolutt tilstede.

Lyst til å bli elev på NRG? Søk skoleplass her