Annonsørinnhold

Midlertidig ansettelse er en god start inn i arbeidslivet

Publisert
6. februar 2016

Midlertidig ansettelse er en god start for både jobbsøker og arbeidsgiver. Når et medmenneske havner utenfor arbeidslivet, er det sjelden fordi man ønsker det selv.

Arba ha som visjon å skape en meningsfylt arbeidssituasjon for jobbsøkere og arbeidstakere. En god løsning for begge parter er midlertidig ansettelse.

– Hvis man havner utenfor arbeidslivet, skjer det egentlig noe med hele livet. Det er derfor det vi gjør sammen er så viktig. Vibeke Vestgård jobber som veileder i Arba, med kandidater og med arbeidsgivere.

– Det kan være mange grunner til at et menneske havner utenfor arbeidslivet. Sykdom, oppsigelse og hull i CV’en eller manglende erfaring og referanse er en vanlig fellesnevner, forteller Vibeke. Felles er også at de fleste som havner utenfor, ikke ønsker det selv. Selv ønsker de å bidra til samfunnet og fellesskapet, være økonomisk selvstendige og ha en mening med hverdagen.

Arba med arbeidsgiver og ny midlertidig ansatt.

VELLYKKET SAMARBEID: Arbas veileder følger kandidaten gjennom hele arbeidstreningen ved behov.

Arbeid er livskvalitet

Å ikke få arbeide kan få alvorlige ringvirkninger for et menneske som selv ønsker å bidra. Å miste troen på seg selv, sin kompetanse og sitt potensial er spesielt utfordrende for den som trenger tro på seg selv; den som skal ut å søke ny jobb.

Arbra Inkludering er en arbeidsmarkedsbedrift med formål om å skape grunnlag for yrkesmessig og personlig utvikling i nærmiljøet. Arba Inkludering eies av Asker, Bærum og Akershus fylkeskommune og har lang erfaring med arbeidsinkludering. Midlertidig ansettelse gir et samarbeid med lokalt næringsliv er helt nødvendig og et etisk samfunnsansvar alle har.

– Et kriterie er at kandidaten selv er motivert for å komme i jobb. Vi bruker tid og resurser på å avklare kandidatens behov og arbeidsevne i forkant. Det kan av og til være sammensatt, sier Vibeke. Arba fokuserer på kandidatens styrker så vel som reelle utfordringer, bedriftens forventning og arbeidet som skal utføres. En god match er avgjørende for et vellykket samarbeid. Som arbeidsgiver forholder du deg alltid til én veileder som kjenner bedriften og kandidaten spesielt.

 

ny karriere med midlertidig ansettelse

– I samarbeid med arbeidsgiver tilpasser vi en individuell og realistisk karriereplan, tilpasset hver enkelt kandidat. Behovet for veiledning varierer, dette avklares i prosessen, informerer Vibeke.  Arbas erfarne veiledere følger kandidaten gjennom hele arbeidstreningen ved behov. Fremdrift og forventing til kandidaten fremmer motivasjonen for å prestere.

Arba bistår arbeidsgivere med midlertidig ansettelse.

VEILEDER FRA ARBA: i gang med prosessen for midlertidig ansettelse.

– Intensjonen er alltid å få kandidaten i lønnet arbeid. Det betyr så mye, for så mange. Hvis vi sammen kan gi kandidaten en real sjanse for mestring og utvikling i arbeidslivet, gjør vi noe riktig og viktig, sier Vibeke. For nye arbeidsgivere, er det mange gode grunner til å ta sitt samfunnsansvar. – For arbeidsgiver er det ingen lønnskostnader i praksisperioden. Rekrutteringen er rimelig og du får prøve en kandidat i midlertidig ansettelse, som betyr færre feilansettelser, forteller hun.

– Også tror jeg at det gjør noe med et helt arbeidsmiljø, å vise at man bryr seg – både for bedriftens ansatte og for kandidaten selv, sier Vibeke. Viktigst av alt er sjansen du gir en medarbeider som også ønsker å bidra.

Er du arbeidsgiver, trenger medarbeidere eller kan tilby praksisplasser? Besøk Arba.no/bedrifter

Arba Inkludering, Baker Østbys vei 10, 1351 Rud, Tlf.: 67 17 74 40