Annonsørinnhold

Skolehverdagen på Heltberg: – Lærerne ser meg

Publisert
17. desember 2020

– Da jeg søkte på videregående, ønsket jeg meg et lite skolemiljø og god oppfølging av engasjerte lærere, sier Mina Felicia (18). Hun går tredje året på samfunnsfagslinjen ved Heltberg Private Gymnas Ullevaal.

Mina Felicia Møbius Bræin fra Slemdal er inne i sitt siste skoleår på videregående, og hun angrer ikke et sekund på at hun valgte en skole utenfor malen. Hun trekker frem at Heltberg er en videregående skole som virkelig ser hver enkelt elev. Dette er helt i tråd med skolens Montessori-inspirerte pedagogikk.

 

Annerledes timeplan

Elevene har en litt annerledes timeplan der undervisningsøktene er korte og inspirerende. I tillegg har de noe som kalles «studietid». Den gir elevene mulighet til å fordype seg over lengre tid i samtlige fag. Én dag kan man være i modus for matte. En annen dag kan man føle seg kreativ, og vil uttrykke seg i norskfaget. I studietiden har de uansett alltid tilgang på engasjerte og faglig dyktige lærere som følger opp hver enkelt elev.

– Den individuelle veiledningen som studietiden åpner for har vært helt avgjørende for min faglige utvikling, sier Mina.

Hun trekker frem viktigheten av å ha motiverende lærere som er levende engasjert i faget de underviser i. Hun trives dessuten godt i de lyse og moderne lokalene på Ullevaal Stadion.

Les mer om skolen

Mina Felicia Møbius Bræin og Hallvard Bræin - Heltberg Ullevål

GOD OPPFØLGING: Både Mina og pappa Hallvard er begge strålende fornøyde med oppfølgingen de får på Heltberg Private Gymnas.

Videregående – et viktig springbrett

Når 15- og 16-åringene skal velge videre skolegang kan valget fort bli tilfeldig. Mange lar venners valg påvirke sin egen fremtid. Ikke alle har Minas akademiske bagasje som består av ti års skolegang på Oslo Montessoriskole. Hun visste allerede før hun begynte på Heltberg at denne pedagogiske tilnærmingen fungerte for henne. Men hva med ungdommene som kommer fra standard løp i ungdomsskolen?

– Jeg mener helt klart at Heltberg passer for de aller fleste. Vi har et mangfold på skolen som gir enhver mulighet til å blomstre. Ingen vektlegger eller påpeker forskjeller. Tvert imot, det sees på som noe positivt at vi alle har ulik bakgrunn, sier hun.

Mina Felicia Møbius Bræin - Heltberg Ullevål

– Jeg føler at jeg lykkes bedre på skolen takket være veiledningen jeg får av lærerne, sier Mina.

Den viktige relasjonen

Pappaen til Mina, Hallvard Bræin (55), er også engasjert i datterens skolevalg. – Mina vurderte flere muligheter, og fant selv frem til Heltberg på Ullevål. For moren hennes, Marianne, og meg var det viktig at hun valgte noe som hun følte var riktig for seg selv. Vi er glade hun valgte en studieretning som gir henne et godt grunnlag for videre studier, og at hun har et inkluderende skolemiljø med engasjerte lærere, sier han.

Når vi spør hvordan han sammenligner Heltberg med sin egen læringssituasjon i tenårene, er det som å be han sammenligne epler og pærer.

– Sammenlignet med min egen «norsk-tavleskole-oppvekst», opplever jeg Montessori-pedagogikken som langt mer stimulerende, sier han.

Han refererer ikke bare til det som foregår på skolen og i klasserommet, men også kommunikasjonen mellom lærer-elev og lærer-foresatt.

– Jeg opplever at skolen er svært dyktige på å følge opp Mina. Samtidig er de opptatt av å holde en åpen og konstruktiv kommunikasjon med oss. Det er jeg veldig takknemlig for, sier han.

Mange muligheter

På Heltberg Private Gymnas Ullevaal kan elevene velge følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, Realfag, Språk – samfunnsfag og økonomi, Samfunnsfagslinjen, Businesslinjen og Realfagslinjen.

– Vi er en liten skole med bare 270 elever. Skolehverdagen handler selvsagt om faglig mestring, men trivsel og livsmestring er vel så viktig, sier rektor Liv Bjørkgård.

Hun lover tett kontakt mellom lærer, elev, foresatte og skole.

Mina Felicia Møbius Bræin - Heltberg Ullevål

Mina roser Montessori-pedagogikken som «ser» og stimulerer hver elev.

– Da jeg begynte på Heltberg kjente jeg ingen. Likevel opplevde jeg å bli tatt imot av medelever, lærere og administrasjonen med åpne armer. Nå føler jeg at vi har blitt som en liten familie. Vi har et positivt og verdifullt læremiljø, avslutter Mina.

Søk Heltberg