Annonsørinnhold

Båtliv skal nytes, det forsikrer vi

Publisert
23. mai 2018

Vet du hva båtforsikringen din dekker? Ingen båtforsikring dekker alle skader, og erstatningen man får kan variere mye.

Til sjøs er det mye som kan gå galt, og uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en ulykke. Du kan også bli økonomisk ansvarlig for skader du har påført andre og i enkelte tilfeller også måtte betale for skader på egen båt selv om en annen båt er skyld i skaden.

– Det er mye større forskjeller på forsikring enn mange er klar over. I tillegg til pris anbefaler vi at båteiere vurderer hva forsikringen dekker og hvor mye man faktisk får i erstatning etter en skade. Norwegian ­Broker er Norges største megler innen båtforsikring, vi har fremforhandlet unike vilkår som beskytter båtinvesteringen hele året, sier Rune Sagen, salgssjef og forsikringsmegler i ­Norwegian Broker.

Ingen båtforsikring dekker alle skader, og erstatningen man får kan variere mye. Mange båteiere oppdager ikke dette før skaden allerede er skjedd. Skal du kjøpe båtforsikring, bør du på forhånd sjekke hva båtforsikringen faktisk dekker og ikke minst hva man får i erstatning som er regulert i erstatningsreglene i vilkårene.

Norwegian Broker, båtforsikring

 

Båtforsikring gjort enkelt

Båtforsikring Norwegian Broker dekker hele båten med et dekningsomfang og erstatningsregler som beskytter båtinvesteringen. Båtforsikringen kan gi deg bl.a. totalskadegaranti, aldersgaranti og motorskadegaranti.

Hvis det går galt, er Norwegian Broker der for å hjelpe deg. Ved behov bistår vi deg slik at behandling av skaden og skadeoppgjøret skjer så raskt og smidig som mulig. Du har opplevd nok problemer, ikke sant?

Forutsetningen for garantiene er at det er en skade som forsikringen dekker i henhold til forsikringsvilkårene. Se vår nettside for fullstendig beskrivelse.

 

Norwegian Broker, båtforsikringTotalskadegaranti:

Med totalskadegaranti er du garantert et erstatningsnivå ved totalskade som tilsvarer det du kjøpte båten for (hvis du har forsikret båten for den summen) og ikke bare markeds­verdi som fastsettes av en takstmann, noe som er det normale i båtforsikringer. En båt regnes som totalskadet dersom det for eksempel ikke er mulig å reparere den, at det ikke er lønnsomt å reparere den, at den er stjålet og ikke kommet til rette eller at den ligger på havets bunn.

 

Norwegian Broker, båtforsikringAldersgaranti:

Med aldersgaranti menes at det ikke gjøres alders­fradrag eller reduksjon i erstatning på grunn av båtens alder hvis det må kjøpes nytt for å erstatte ødelagte deler. Aldersgarantien gjelder når gammelt erstattes med nytt hvis det er en skade som dekkes i henhold til forsikringsvilkårene. For noen komponenter som utenbordsmotor, seil, rigg, beskyttelsestrekk, personlige effekter/løsøre og jolle/lettbåt gjelder kun begrenset aldersfradrag til maksimalt 1/3 av prisen på delen som erstattes. Det er egne regler for indre motorskader.

 

Norwegian Broker, båtforsikringMotorskadegaranti:

Med motorskadegaranti menes at forsikringen også dekker indre skader i drivlinje som skjer plutselig og uforutsett. Det betyr at garantien omfatter både motoren og alle komponenter som skaper framdrift, som for eksempel girkasse, drev, aksling eller propell, når skaden skjer plutselig og uforutsett til tross for riktig vedlikehold av delene.
Motorskadegarantien gjelder for innenbordsmotorer som er yngre enn 10 år og for utenbordsmotorer som er yngre enn 6 år. For innenbordsmotorer er det gradvis nedtrapping av erstatningen for ny del (aldersfradrag) etter 6 år.

Norwegian Broker, Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker, Tlf.: Båttelefon 480 73 300