Annonsørinnhold

Har du råd til å la være å lære?

Publisert
17. mai 2017

– Vet dere at når dere er ferdig med å studere, skal dere jobbe i ca. 80.000 timer? Det tilsvarer å gå ungdomskolen 26 ganger, det.

Hundsund Ungdomsskole, tirsdag 10. januar kl. 9.00.

 

FREMTIDEN FØLGER MED

– Vet dere at når dere er ferdig med å studere, skal dere jobbe i ca. 80.000 timer? Det tilsvarer å gå ungdomskolen 26 ganger, det.

 

 

Paal Riise, kundebehandler

Elevene 10.klasse på Hundsund ungdomsskole reagerer med skrekkblandet fryd på informasjonen Paal Riise, kundebehandler i Fornebubanken, akkurat har servert dem.

Dette er 4. gang Fornebubanken, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, arrangerer kurs med veiledning i personlig økonomi knyttet til utdanning og karrierevalg.

Fornebu Sparebank – kalt Fornebubanken – ble stiftet i mai 2003 og er en av landets yngste banker. Fornebubanken dekker behovet for finansielle tjenester for folk flest, og er lokalisert i Biliabygget ved siden av Telenor Arena på Fornebu.

– Vi i Fornebubanken er opptatt av å gi noe tilbake til lokalmiljøet. Vi profileres selvsagt ikke, vår deltakelse er utelukkende basert på elevenes behov for informasjon og initiativ. Det skulle bare mangle, forteller Paal.

Når elevene får forståelse for at økonomi er noe alle før eller senere blir berørt av, er ørene på stilk.

– Det viktigste å lære bort er at de ikke kan bruke mer enn de har, og at gjeld skal tilbakebetales. Ingen kommer utenom bank og tjenestene vi tilbyr, og vi erfarer at de som selv får håndtere egen økonomi blir litt mer selvstendige og nysgjerrige, legger han til.

Fremtiden følger engasjert med, og jobber i elevhefter med øvelser og samtale som en del av kurset.

– Elevene er oppriktig interesserte og mange viser tidlig forståelse for at økonomi er viktig, Det er utrolig mange nysgjerrige og lærevillige elever på 10 trinn. Vi setter stor pris på at Hundsund ungdomsskole ønsker oss velkommen hvert år, sier Paal.

 

HØYT AMBISJONSNIVÅ

Fornebubanken, jenter

Cornelia Bull og Vilde Walen fra Hundsund ungdomsskole følger interessert med når Paal Riise fra Fornebubanken underviser i økonomi.

10. klassingene på Hundsund står snart ovenfor sitt første, store valg; kanskje et av de viktigste valgene man skal ta. Innen 1. mars skal valget om retning/utdanningsprogram på videregående skole tas.

Vilde Walen (15) i 10 A2, har allerede valgt; hun skal gå studiespesialisering til høsten.

– Aller helst vil jeg bli advokat. Eller noe innenfor økonomi. Men før jeg begynner å studere vil jeg reise, gjerne til Asia eller et annet eksotisk sted. Og det koster jo mye, så pengene må jeg spare i forkant. Sparing er key. Jeg likner nok på pappa, litt gnien pleier mamma å si, smiler Vilde.

Det er ikke noe galt med ambisjonsnivået til Hundsunds 10. klassinger.

– Om 15 år? Da er jeg forsvarsadvokat og bor i en leilighet i Oslo. Jeg håper jeg har en samboer eller er forlovet, og har et barn, kanskje. Og at vi snart skal flytte tilbake til Bærum, til et hus, legger hun til.

Kurset handler kanskje først og fremst om bevisstgjøring knyttet til å kjenne seg selv, hvem man tror man er, vite hva man er bra på og på å gjøre valg som sammenfaller med interesser og kompetanse.

– Man må kjenne seg selv for å vite hva man vil. Vi er Fornebubanken. Vi tar ansvar, avslutter Paal.

Fornebubanken, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu, Tlf.: 400 02 265