Annonsørinnhold

Kåret til Norges BESTE studiespesialiserende skole

Publisert
10. januar 2018

OPG er en liten studiespesialiserende friskole, sentralt beliggende i Vika Atrium ved Aker brygge. Skolens motto , «Vennlighet – Trygghet – Kunnskap» danner utgangspunktet for skolens filosofi og praksis for godt læringsmiljø. Dette gir resultater som blant annet gir seg utslag i gode eksamensresultater.

Denne skolen ble kåret til Norges beste studiespesialiserende skole i 2016.

OPG er et klassisk dannelsesgymnas, med fag, lærer og elev i fokus. Skolen har tre klasser på hvert trinn, med rundt totalt 180 elever. Små klasser, (maks 22 elever) og engasjerte og faglig dyktige lærere gir optimale forutsetninger for at den enkelte elev skal få utvikle seg til å bli et reflektert menneske, med trygg faglig og sosial forankring.

Våre PROGRAMOMRÅDER og LINJEvalg

  • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Realfag

 

LINJEVALG: 

  • Økonomilinjen med økonomi-  og samfunnsfag
  • Internasjonal Kommunikasjon med Språk, media og samfunnsfag
  • Realfagslinjen med realfag

 

Alle linjene gir generell studiekompetanse.

Du velger linje allerede på vg1, og er garantert plass i tre år forutsatt at du består alle fagene.

På de tre linjene har vi valgt å sette sammen fag som erfaringsmessig gir best utgangspunkt med tanke på videre studier, samtidig som de dekker krav til timetall innenfor de enkelte programområder.

Åpen dag onsdag 24. januar fra kl. 14 – 18.30

På vg 1 tilbys alle obligatoriske fag, og linjene så å si sammenfallende. Unntaket er linjen  Internasjonal Kommunikasjon, hvor det tilbys P-matematikk i  stedet for T-matematikk.

økonomilinjen -OPG - Oslo Private Gymnas

ØKONOMILINJEN (Programområde språk og samfunnsfag)
Økonomilinjen har en fagkombinasjon som forbereder godt til videre studier innen økonomi- og samfunnsfag som bl.a. jus og journalistikk.

Programfagene  er Matematikk S 1+2, Økonomistyring og Samfunnsøkonomi, samt Økonomi og Ledelse.

 

INTERNASJONAL KOMMUNIKASJON (Programområde språk og samfunnsfag)
Internasjonal Kommunikasjon har en fagkombinasjon som vil gi deg en spennende og utfordrende skolehverdag. Å beherske språk og å forstå informasjonssamfunnet gir deg et unikt fortrinn i dagens arbeidsmarked, og er et verdifullt grunnlag for de fleste studier både i Norge og utlandet.

Programfag: Medie- og informasjonskunnskap 1+2, Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter.

 Realfaglinjen - OPG - Oslo Private Gymnas

REALFAGSLINJEN (Programområde realfag)
Realfagslinjen har en fagkombinasjon som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærstudiet, samt de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsveiene i Norge. Fagene er krevende, men gir deg naturvitenskapelig kompetanse på høyt nivå.

Programfag:  Matematikk R 1+2, Kjemi 1+2, Biologi 1 og Fysikk 1.

 

FREMMEDSPRÅK
Vi tilbyr fremmedspråkene spansk, fransk og tysk, Nivå 2. Det betyr at du fortsetter med det fremmedspråket du har i Grunnskolen. De som ikke har fremmedspråk 2 i Grunnskolen, har mulighet til å ta et fremmedspråk som privatist på egenhånd.

Godt skolemiljø - OPG - Oslo Private Gymnas

AKTIVITETER OG SKOLEMILJØ
På OPG er det nulltoleranse for mobbing, og OPG er en av få skoler som på brukerundersøkelser har vist at mobbing er ikke-eksisterende.  OPG legger stor vekt på  gode psykiske og fysiske arbeidsforhold.

 

På OPG kan du bli med på flere studieturer og ekskursjoner, bl.a.

Bli-kjent-med-turer:  Hver høst drar alle klassene på vg1 på overnattingstur i Nordmarka sammen med et utvalg lærere. Mange felles aktiviteter, og god anledning til å bli bedre kjent!

Studieturer:  Muligheter for  alle på vg 2 til å være med på vår tradisjonelle studietur til Frankrike og Spania, og studietur til Brussel for elever på vg3 på Internasjonal Kommunikasjonslinje.

Sosiale aktiviteter:  Diverse arrangementer i regi av elevrådet eller skolen

 

VIL DU VITE MER?  Sjekk hjemmesiden vår eller ta kontakt pr. mail info@opg.vgs.no  eller telefon nr. 22837302, eller få svar på spørsmål når du besøker oss på åpen dag.

Oslo Private Gymnasium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Tlf.: 22 83 73 02