Annonsørinnhold

Verdien av sikker datalagring

Publisert
6. desember 2021

I en tid hvor datalagring blir stadig mer kritisk på alle måter for bedrifter, oppdager flere hvor viktig det er å ha kontroll over den. NTC Services på Billingstad sørger for colocation av data, en ekstern og mye tryggere sikring av data. Det går hånd i hånd i med rasjonell drift.

En lemfeldig plassert server på kopirommet kan bli en svært kostbar løsning på sikt. Utfordringen er at mange må oppleve datatrøbbel – kanskje forbundet med fatale konsekvenser for bedriften – før de gjør noe med en sikker løsning. Kravet til at datasystemet skal virke uansett blir stadig økende, også hos mindre bedrifter. Blant annet har kravene til regnskap gjort det nødvendig av praktiske og lovmessige grunner.

Utfordringen med stabil datadrift lar seg løse med «Colocation Service» hos NTC. I stedet for å ha serveren lokalt i bedriften med ansvaret som følger med, leier man seg inn hos NTC som sørger for optimale driftsforhold og trygghet.

Konstant overvåkning: NTC har sine servere på et dedikert område – adskilt fra øvrige servere. Enda et steg for å optimalisere sikker drift.

Trygt i ordets forstand

Med colocation av serveren blir kritiske faktorer som blant annet konstant strøm, riktig driftstemperatur- og vilkår samt sikkerhet mot brann og innbrudd tatt effektivt hånd om. Utstyret står ikke lenger lokalt, men er under konstant oppsyn av datasenterspesialister.

Våre kunder er ekstremt godt sikret mot nevnte faktorer. Siden vi etablerte NTC i 2002 har vi opparbeidet spisskompetanse med å designe og levere serverløsninger og datasentere til kunder. Vi har opplevd en modning de siste 10 årene hvor utviklingen har vært enorm, behovet for å lagre data vil fortsette å øke voldsomt med den teknologiske utviklingen, forteller Erik Vennemoe, salgsansvarlig og partner i NTC.

   NTC - datalagring

Eksperter på planlegging: Vennemoe og Grytli tilbyr planlegging og tekniske løsninger som de vet fungerer.

Derfor er NTC i ferd med å bygge sitt andre senter for colocation av data.

Dagens serverpark ligger trygt i den gamle trykkerihallen til Budstikka. De som har vært her, vet hvor solid den er bygget for å tåle tunge rotasjonspresser. Vi konstruerte en serverhall innenfor denne igjen, med modulvegger og -tak som beskytter mot brann og vann utenfra. Det nye senteret blir også lokalisert i Asker med liknende soliditet. Oss kjent er vi de eneste i Oslo vest-regionen som har dette tilbudet. Flere av kundene våre verdsetter kortreist og lokal datalagring- og drift. Det gir også enkel adgang til eget datautstyr som står hos oss, sier daglig leder Jarle Grytli.

Er du interessert i våre tjenester?

 

Back-up: En stor batteripark står parat til å overta driften om strømmen faller ut. De er koblet inn i strømførselen for å unngå kritiske situasjoner.

Doble systemer sikrer

Hos NTC vil man møte en filosofi om datalagring som står fjernt fra fortidens enkle og djerve måte å gjøre det på.

– Dataservere er ømtålige for flere faktorer. Strømavbrudd er det mest opplagte og kritiske. Vi har nødstrømsaggregat, 2 stk. UPSer som kontinuerlig sikrer strømmen og batteridrift hvis strømmen blir borte. Hvis det skjer vil UPSene, med batteriene som alltid er ladet, overta driften sømløst uten strømavbrudd til serverparken. Deretter vil dieselgeneratoren starte umiddelbart og stabilisere sikker strømtilførsel, sier Vennemoe som forteller at det aldri har vært driftsavbrudd siden oppstart i 2008.

Spesielle branntiltak: Et skreddersydd Novec-gassanlegg slukker brann uten å skade ømfintlig elektronikk.

Brannslukking er også kritisk, og det må gjøres med midler som ikke leder strøm eller skader IT-utstyret. Derfor brukes et Novec-gassanlegg for slukking med et tilpasset trykk som ikke ødelegger noe. Datalinjer er sikret ved at det er ført separate fiberkabler inn fra øst og vest i bygget. De som kjenner begrepet «redundancy», det vil si doble eller flere like systemer som ekstra sikkerhet, forstår hvordan det er tenkt.

Med utvidelsen som er planlagt vil kapasiteten være god for nye kunder som ønsker coloctation av datadriften. Interesserte kan ta kontakt for en omvisning i serverhallen, det åpner manges øyne for sikker datalagring, avslutter Grytli.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

 

Optimal utnyttelse av areal

Datasentre bruker strøm, og hos NTC er det stor fokus på optimale driftsforhold gjennom forskjellige tiltak. I dag finnes det gode metoder for å beregne behovet for effektiv kjøling, hos NTC har man klare fysiske skiller mellom kalde og varme soner. Ved å kapsle inn varmen i serverhallen er det oppnådd en energireduksjon på 30 prosent. Det oppleves slik også, i de «kalde» sonene er det svært moderate 27 grader, mens de varme bikker 40 grader. Overskuddsvarmen kan hentes ut og brukes til oppvarming av øvrige lokaler eller til vannbåren varme.

Et viktig resultat av NTCs design er å få inn mest mulig utstyr på minst mulig plass, og dermed en optimal arealutnyttelse med reduserte kostnader.

 

Grunn til å ha data lagret i Norge

Norge seiler opp som en av favorittene som sted for datalagring. Også blant de virkelig store selskapene. Google bygger et i Norge nå, Microsoft er her og flere er på vei. Norge har en bærekraftig leveranse av energi i lang tid fremover, vi er ikke truet av kullenergi som skal nedlegges for eksempel. Energien fra vår vannkraft er grønn, og det er mangelvare i store deler av verden. Norge er også en fredelig plass med stabilt politisk regime, det gir trygghet og forutsigbarhet, forklarer Vennemoe.

 

NTC

Under utvidelse: NTC er i full gang med å bygge serverpark nummer to, også den i Asker. Her fra dagens kontor på Billingstadsletta 17.