Annonsørinnhold

En levende skole med plass til alle

Publisert
21. desember 2018

Midt i Oslo, mellom Bislett og Frogner, ligger Kristelig Gymnasium. Her er det både ungdomsskole og videregående, og skolen har totalt 900 elever. De har et høyt faglig fokus, men de bruker like mye energi på det sosiale.

Vi har fulgt en av Vg3-elevene, David Strai fra Bærums Verk. Vi lurer på hva som er unikt ved skolen og hvordan han trives her? – Like stort fokus som det faglige, ligger på det sosiale og i miljøet. Noe jeg personlig synes er veldig viktig.

Det skaper en god skolehverdag, men det gjør også noe med oss som personer og styrker oss for livet etter skolen.

Jeg tror vi står bedre rustet enn mange andre og blir tryggere på oss selv. KG er så mye mer enn en skole, her kan jeg komme og ikke bare tenke fag, men også ha det bra med alt rundt.

 

KG har flere forskjellige aktiviteter på skolen og dette er noe elevene bruker flittig. David er styreleder i KRIK på KG (Kristen Idrettskontakt), en landsdekkende idrettsorganisasjon med en egen gruppe her. – KRIK er så viktig i min hverdag. Et fristed hvor jeg kan drive med det jeg liker.

I tillegg har de hvert år KG-aksjonen, en stor innsamlingsaksjon som går over 5 uker. Dette er et felles prosjekt hvor alle bidrar og dette samler skolen. De har også flere kor og teater. På toppen av alt dette, har de flere utenlandsreiser hvor man kombinerer fag og opplevelser.

Les hva skolens lærere mener med «En skole for vekst og mestring».

 

Hva liker du best med KG?

– Dette er et sted hvor jeg kan være meg selv. Det er litt mindre press rundt ting som merkeklær, det er ikke der fokuset ligger. Når det kommer til det faglige er det en blanding av de som er gode på skolen og de som ønsker å bli gode på skolen.

Det er mange flinke folk her, men alle er ikke det. Uansett så får du den hjelpen du trenger både av lærere og medelever. Her hjelper alle hverandre.

 

Mange ser på KG som en eliteskole, men jeg ser mer på det som et sted alle kan få utvikle seg og bli gode. I tillegg er KG et sted man føler seg trygg og verdsatt, og da er det lettere å bli god.

 

Mange lurer kanskje på hvordan russetiden gjennomføres på en slik skole. David kan fortelle at den er helt lik som på andre skoler, men du kan du velge hvor mye du vil legge i det. Noen gjør mye ut av det, mens andre velger en litt roligere variant. – Vi har ikke det presset mange andre skoler har rundt russetid, her velger vi helt selv.

 

Hvorfor vil du anbefale KG til andre?

– KG er et veldig bra alternativ til vanlig videregående skole. Hvis du er opptatt av et godt læringsmiljø, godt skolemiljø og det lille ekstra, er KG midt i blinken for deg.