Annonsørinnhold

En skole for vekst og mestring

Publisert
21. desember 2018

Midt i Oslo, i bydel Frogner, ligger KG. En skole som sier de er «mer enn en skole». Hva betyr det? Hvordan jobber Kristelig Gymnasium for å opprettholde gode resultater, både faglig og sosialt?

Kristelig Gymnasium, eller KG som skolen ofte kalles, er en friskole. Selv om skolen ikke er en del av det offentlige skoletilbudet, følger skolen de offentlige læreplanene og reguleres av bestemmelser som ligger tett opp til den offentlige skoles rammer. KG er en såkalt 8-13-skole som består av ungdomsskole og videregående skole, med tilsammen 900 elever og 100 lærere. Skolen bygger på et kristent verdigrunnlag, men det er ikke noe krav om elevenes tilknytning eller tro. KG er åpen for alle.

Det er lite som, ved første øyekast, skiller denne skolen fra andre skoler, men du kjenner allikevel noe mer her. Trygghet, ro og glede?

Relasjonene mellom elever og lærere er gode, og skolen har god balanse mellom erfarne lærere som har vært lenge ved skolen, og unge nyutdannede lærere. Vi har fått lov til å møte 2 av dem, Anne-Marie Schulze og Kristin Måge Areklett. De har vært ansatt ved KG i henholdsvis 19 og 23 år. De er begge lærebokforfattere og filologer.

– KG er kjent for å være en tradisjonell skole, med klasseromsundervisning.

 

underviser mer enn fag

Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at opplæringen er variert, fra tradisjonelle undervisningsmetoder til fulldigital undervisning. Klassestørrelsen på videregående ligger på 30 elever, men i programfagene vil klassene ofte være mindre, forteller Areklett. – Dette er en studieforberedende skole, så de aller fleste som går her ønsker å studere senere. Vi jobber derfor mye med tekst. De skal lære seg å skrive godt, de skal klare å reflektere og resonnere, og ha en god studieteknikk. Dette er viktig for oss, fortsetter Schulze.

Vi spør dem hva som er det mest unike med KG. – Vi underviser ikke bare i fag, vi ønsker at elevene skal bli en hel person. De skal utfordres på «hvem er jeg?» og «hva er mitt bidrag?». De skal stille spørsmål rundt egen person og lære seg å vise empati.

Vi har fulgt David Strai fra Vg3 gjennom en skoledag.

 

KG har et høyt og stabilt karaktersnitt og vi lurer på hva de tror er årsaken til det. – Her er elevene opptatt av karakterer. Selv om det kanskje ikke er så mye press elevene i mellom, setter de veldig høye krav til seg selv.

En viktig jobb vi gjør er å hjelpe dem gjennom nedturene, sier Schulze. Areklett forteller videre at de jobber mye med fellesskapet. De har egne miljøkomiteer i alle klasser, som jobber for et godt skolemiljø.

 

fokus på medmenneskelighet og nestekjærlighet

– Vi har fått til mye rundt samhold og det er nok mye på grunn av KG-aksjonen, en stor felles oppgave hvor hele skolen samler inn penger til et bistandsprosjekt hver høst. Elevene hever blikket opp fra seg selv og ser mer av hva som befinner seg utenfor sitt eget liv.

– Dette er en kristen skole og vi har et litt annet perspektiv enn andre. Vi jobber med medmenneskelighet og nestekjærlighet i praksis, sier de i kor. Utenom det er dette en ganske vanlig skole, men med høyt fokus på enkeltmennesket. De har forskjellige aktiviteter på skolen, noe som er veldig populært. Det er flere kor, teateroppsetninger og idrettsgrupper.

 

Lærerne på KG har et veldig høyt faglig nivå og er veldig opptatt av den viktige jobben de gjør.

– Hos oss kan du være den du er. Det er høyt under taket og alle blir tatt på alvor, avslutter Schulze.