Annonsørinnhold

Fra handelsskole til lokalt handelseldorado

Publisert
2. desember 2019

Ikke mange kjøpesentre kan konkurrere med Rykkinn senter når det kommer til spennende historie. I 1971 lå det én butikk her – og en skole som utdannet mange av dagens største næringstopper.

Senterleder Ole Kristian Seth

Senterleder Ole Kristian Seth.

Det er et yrende liv inne i Rykkinn senter. Smilende butikkansatte, folk på vei til og fra avtaler og ærender og hyggelige møter over en kaffe og noe å bite i.

I dag har vi til sammen 45 leietakere og en fin kombinasjon av tjenester og butikker. Her er det noe for enhver, og målet er at vi skal være et nærsenter hvor man har så å si alt man har behov for, sier en senterleder Ole Kristian Seth og smiler.

Han har ikke vært senterleder i to år ennå. Likevel skinner det tydelig gjennom at han er genuint glad i senteret og opptatt av at det skal være et godt sted å være, både for de besøkende og for dem som jobber der.

Besøk Rykkinn Senter

 

Rykkinn Senter anno 2019.

 

«Vugge» for næringslivsledere

Seth blir ikke minst tydelig engasjert når han snakker om senterets unike historie – om handelsskolen som ble et kjøpesenter.

Det var jo opprinnelig en handelsskole. Den ene dagligvarebutikken var integrert i skolen og fungerte som en praksisbedrift, forklarer Seth.

Og det er mange kjente navn på alumnilisten. En rekke profilerte næringstopper var i sin tid studenter nettopp på Rykkinn.

Blant de mest kjente navnene finner vi Petter Stordalen, Stein Erik Hagen, Odd Reitan og Idar Vollvik, sier Seth.

Rykkinns egen bokhandel på 80-tallet lå på KI-senteret.

Dagens bokhandel på Rykkinn Senter.

 

Bygde ny bydel

Og det var ikke uten grunn at skolen ble plassert nettopp på Rykkinn. Det var på 60-tallet at den første blokka dukket opp som et ledd i etableringen av en helt ny bydel. Til sammen flyttet det inn omtrent 10.000 mennesker.

En skole, med alt det innebærer, bidro til å gjøre bydelen komplett, sier Seth.

Budstikka har tidligere skrevet at den nye bydelen ble «sett på som en boligrevolusjon, bilfritt og med garasjer under bakken». Riktignok var det også en del negativ omtale av bydelen. Seth tror at det han omtaler som «et ufortjent dårlig rykte» nå er så godt som forsvunnet.

Det var nok et sted med en del sosial uro, men det må sies å være et tilbakelagt kapittel. Vi vet også at folk trives godt på Rykkinn, og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Vi har et rikt idrettsliv, frivilligheten står sterkt, vi har fine grøntområder og det er kort vei til det meste, sier Seth.

For øvrig liker jeg jo å tro at også Rykkinn senter med sitt gode, brede handelstilbud også bidrar til trivsel, legger han til.

Under åpningen av KI-senteret viste adm. dir. Bjarne Birkelund prinsesse Astrid fru Ferner rundt på senteret.

KI-senteret, Kjøpmannsinstituttet

Kjøpmannsinstituttet var tidlig ute med å ta i bruk data. Her viser adm. dir. Bjarne Birkelund (til høyre) gjestene det nye dataanlegget.

Kjøpmannsinstituttet, KI-senteret, åpning

Ordfører Gunnar Gravdahl (til venstre) og prinsesse Astrid fru Ferner ble vist rundt under åpningen av det nye KI-senteret.

30. august 1971 ble en merkedag i Kjøpmannsinstituttets historie. Etter flere års intenst arbeid, kunne instituttet denne dagen invitere til åpningen av det nye Kjøpmannssenteret.

Disse butikkene finner du hos oss i dag

 

Historien lever videre

Ifølge Seth er det i hvert fall ingen tvil om at Rykkinn senter har hatt og fortsatt har en sterk posisjon blant lokalbefolkningen.

Han tror dette kom tidlig, ikke minst som følge av at Kjøpmannsinstituttet bidro med arbeidsplasser og tilflytting i Rykkinns spede barndom på 70-tallet – og senere som kjøpesenter under navnet «KI-senteret» i 1986.

Rykkinn Kjøpesenter ANS tok over i 1995, men stedets historie var allerede da så godt forankret at mange den dag i dag omtaler Rykkinn senter som «KI-senteret», sier Seth, som også er opptatt av å ta vare på historien og det som gjør senteret unikt.

Foruten den spesielle historien, skal vi skille oss ut ved å være et nærsenter hvor lokalbefolkningen får gjort alle ærender samtidig som vi er en hyggelig møteplass, sier han.

Senteret slik vi kjenner det i dag.

Følger med i tiden

Konkurransen fra nærliggende kjøpesentre, ser ikke Seth som noen direkte trussel. Senterprofilene og Rykkin Senters egen rolle, sett i lys av store og små konkurrenters rolle, er så ulike mener han. Fokus på handelslekkasje dreier seg om å forstå kundenes opplevelser i senteret, senterets relevans og ikke minst tilpasninger til netthandel og utenlandshandel.

Det er ingen tvil om at dette må alle kjøpesentre forholde seg til. Riktignok kan vi vinne den konkurransen hvis vi er best på personlig service. I tillegg til å ha god kompetanse på det vi selger, må vi se kunden med én gang han eller hun går inn i butikken. Får du dårlig service, vil du like gjerne handle på nett, sier Seth bestemt.

Ifølge senterlederen brukes det mye tid og ressurser nettopp på dette, blant annet i form av interne servicekurs. Alt for at kunden skal få en best mulig opplevelse.

Også butikkmiksen og andre faktorer er hele tiden i endring for at det skal være attraktivt og enkelt å handle på senteret. Om ikke lenge kommer også hurtigladere for elbil på plass.

Vi har en lang historie og mye har blitt annerledes, men en ting har hengt med hele veien: ønsket om å tilpasse seg for å gi en best mulig kundeopplevelse, avslutter senterlederen.

Velkommen til Rykkinn Senter