Annonsørinnhold

Næringslivsleder Egil Hogna: – På KG fant jeg min heiagjeng

Publisert
22. desember 2021

Egil Hogna har hatt lederstillinger i Hydro, Yara og Sapa. Nå er han konsernsjef i Norconsult, som er en av de største arbeidsgiverne i Asker og Bærum. Han trives med lederansvaret, som er basert på et ønske om å utgjøre en forskjell. – Dette ønsket krystalliserte seg allerede i årene på KG, sier han.

Spoler vi førti år tilbake i tid var Egil Hogna (50) slett ikke så fornøyd med tilværelsen. Han var ti år gammel, og mistrivdes på barneskolen, blant annet på grunn av mobbing.

– Det førte til at jeg byttet til en annen skole de to siste årene på barneskolen, forteller han.

Så kom valget om hvor han skulle gå på ungdomsskole. Da tok han et grep han ikke har angret på.

– Jeg hadde hørt om KG fra andre som skrøt av skolemiljøet, og søkte meg dit. Jeg tenkte ikke så mye over det kristne verdigrunnlaget, men jeg ønsket meg en ny start. Jeg fant min heiagjeng – både blant elevene og lærerne, sier han.

Egil Hogna foran hovedinngangen til KG

GODE MINNER: Egil Hogna mener miljøet og lærerne på KG var avgjørende for valgene han har tatt senere i livet.

Venner for livet og engasjerte lærere

I følge Hogna er det to ting som skiller KG fra vanlige, offentlige skoler: Elevene og lærerne. Ellers er det meste veldig likt en vanlig videregående skole.

– Alle som går på KG har aktivt søkt seg dit. De færreste kjenner noen fra før, og mange har litt reisevei. Dette er en god grobunn for nye vennskap, og jeg opplevde å få venner veldig fort. Allerede den første uken traff jeg han som senere skulle bli forlover i bryllupet mitt, sier han.

– Jeg begynte på KG med etterlengtede, blanke ark. Det ble min nye start som jeg hadde drømt om i mange år.

Miljøet på KG er også preget av engasjerte lærere. Ikke et vondt ord om lærere som jobber i den offentlige skolen – Hognas kone er nemlig én av dem. Men han husker godt at lærernes entusiasme smittet over på han.

– De så meg og motiverte meg. Takket være dem fikk jeg ikke bare en solid faglig base, men også en plattform som har gitt meg et trygt og stabilt verdigrunnlag videre i livet. Dette verdisynet har jeg tatt med meg inn i både arbeidslivet og privatlivet.

Søk skoleplass på KG

Egil Hogna

TRYGT SKOLEMILJØ: Hogna forteller om et trygt og godt skolemiljø der han stiftet livsvarige vennskap.

Fra KG til Harvard

Han forteller om lærere som stilte spørsmål som stimulerte ham til å heve blikket og forstå hvem han ville være i denne verden. Allerede den gang hadde han dyp respekt for arbeidet til miljøorganisasjonene; et engasjementet som har fulgt ham gjennom hele karrieren.

– Jeg innså allerede på videregående at min beste mulighet til å kunne påvirke de store spørsmålene om klima og bærekraft var å bli en næringslivsleder med ansvar for verdivalg, sier han.

OPP OG FREM: "KG fikk oss til å blomstre", sier han. Selv ble han bevisst sitt eget miljøengasjement og hvordan han best kunne forvalte det.

 

Etter årene på KG (og en russetid tilbragt på lastebil – dette var tiden før russebuss var et begrep), studerte Hogna på NTNU i Trondheim. Deretter fulgte en MBA på INSEAD i Frankrike og en lederutdanning på Harvard Business School. Karriereveien han ante konturene av på KG ble en realitet, og i dag er FNs mål for bærekraft ryggraden i Norconsult sin forretningsfilosofi. Nullutslippssamfunnet er ikke en visjon, men et konkret mål som konsernsjefen strekker seg etter. Og han er ikke alene om å ha havnet på sin hylle.

– Når vi har gjenforeninger med klassen fra KG, slår det meg alltid hvor stort mangfoldet er. En er astronom, en er forsker, en er gründer, og så videre. Jeg forsto det nok ikke da jeg var ung, men jeg ser nå at vi var en variert elevbukett fra vidt forskjellige bakgrunner. Dette var noe helt unikt, og KG fikk oss til å blomstre.

Egil Hogna

STARTEN PÅ KARRIEREN: Næringslivslederen brukte KG som sitt springbrett til videre utdanning i utlandet, blant annet ved Harvard Business School

Egne barn på KG

I dag har Hogna tre barn som er 23, 20 og 15 år gamle. Alle har vært innom KG i studieløpet, og den yngste går nå på KGs ungdomsskole. Det er kanskje ikke så rart at pappa Egil har tipset barna om en skole hvor han selv trivdes så godt?

– Utrolig nok var det ikke jeg som tipset dem om KG. Det var min mor. Hun fortalte min eldste datter om hvor godt jeg fant meg til rette der, og da Helene kom til meg og fortalte at hun også ville gå der, ble jeg både veldig overrasket og glad, smiler han.

Hogna er med i venneforeningen KG Alumni og Venner. Han mener det er viktig å gi noe tilbake i voksen alder til det som har bidratt til å bygge karakter, enten det er skolegang eller noe annet.

– Jeg begynte på KG med etterlengtede, blanke ark. Det ble min nye start som jeg hadde drømt om i mange år. Det faller meg derfor helt naturlig å engasjere meg i en skole som i stor grad er basert på frivillighet. Å sende barna på en friskole er et privilegium, konkluderer han.

Fikk du lyst til å søke skoleplass hos oss?

 

Det er mange myter om KG. Se filmen og finn ut om de stemmer: